Maximálne prípustné množstvo kontajnerov, ktoré možno umiestniť na kontajnerovom dopravnom prostriedku.