Vytlačiť
Disciplína, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, koordináciou a synchronizáciou hmotných a nehmotných reťazcov (napr. informačných a peňažných), operácií vznikajúcich ako dôsledok deľby práce a spojených s výrobou a s obehom určitej finálnej produkcie. Je zameraná na uspokojenie potreby zákazníka ako na konečný efekt, ktorý sa snaží dosiahnuť s maximálnou pružnosťou a hospodárnosťou.