Výrobný proces, v ktorom sa výrobky alebo ich série vyrábajú vo veľkých množstvách. Hromadná výroba vytvára možnosti pre využívanie vysoko špecializovaných ľudí a výrobných prostriedkov a postupnú adaptáciu všetkých výrobných faktorov so zreteľom na postupnosť a vzájomné vzťahy. Tento typ výroby zvyčajne prebieha v oddelení s líniovým usporiadaním.