Metodické preskúmanie a prekontrolovanie situácie a stavu (v rámci obchodného podnikania) ukončené detailným rozborom zistených skutočností.