Vytlačiť
1. (Všeobecne) Celkové požiadavky na materiál, potrebný pre výrobný proces, pozostávajúce z nominálnych požiadaviek a dodatočných požiadaviek.
2. (MRP – plánovanie požiadaviek na materiál) Celková závislá i nezávislá požiadavka na časť alebo montáž, čomu predchádza uvedenie doručeného inventáru a stanovených príjmov do systému.