Jedna z technológií poskytovateľov logistických služieb. Spočíva v združovaní (konsolidácií) menších zásielok do väčších celkov (napr. vo forme kontajnerov), ktoré sú prepravované niektorým z kapacitných dopravných systémov do oblasti určenia, kde sú rozdružené (dekonsolidované). Využíva logistické centrá (hubs) a cestný zvoz a rozvoz. Eliminuje negatívne účinky Just in Time na dopravu a životné prostredie.