Počet znakov, ktoré môžu byť v čiarovom kóde v jednej lineárnej mierke zvyčajne vyjadrený ako počet znakov v jednom cóle (počet znakov na palec). Šírka najužšej čiary alebo voľného priestoru ku ukazovateľu široký – úzky predstavujú kontrolné faktory.