Vytlačiť
Množstvo komodity (výrobky a služby ako predmet obchodu) v jej rozsahu.
Pozri si tiež : objemový a hmotnostný koeficient.