Požiadavka, ktorá nebola dodaná načas, alebo objednávky, ktoré boli zrušené.