Technológia využívaná vo výrobe, v distribúcii a obchode, v doprave, vo vojenskej oblasti aj k zisťovaniu totožnosti výrobkov a dielov, z nich vytvorených manipulačných a prepravných jednotiek, paliet, kontajnerov či dopravných prostriedkov. Naväzuje technológie prenosu s nimi súvisiacich informácií medzi článkami logistických reťazcov. Najrozšírenejšou je technológia čiarových kódov, nádejnou je rádiofrekvenčná technológia, ďalej sa uplatňujú technológie na báze písma (OCR), magnetické, induktívne a ďalšie. Samostatnou oblasťou je identifikácia osôb.