Vytlačiť
Množstvo výrobkov jedného výrobného typu vyrábané v určitom časovom úseku.