Vytlačiť
Premiestenie tovaru (zásielky) dvoma či viac druhmi dopravy, pri ktorom je tovar uložený v jednej dopravnej jednotke (Intermodal Transport Unit, ITU), ktorou môže byť napr. veľký kontajnér, výmenná nadstavba alebo cestné vozidlo, táto jednotka tvorí manipulovateľný celok, ktorého obsah sa počas prepravy nemení.