Inventár, ktorý je potrebný na pokrytie požiadavky času pracovného cyklu.