INVENTÁR DOKONČENÝCH VÝROBKOV - zásoby dokončených výrobkov / INVENTORY OF FINAL PRODUCTS – STOCKS OF FINAL PRODUCT
Zásoby, ktoré sú k dispozícii na dodanie externému spotrebiteľovi, vrátane toho tovaru, ktorý už bol dodaný, ale ešte nie je vyfaktúrovaný, vynímajúc tovar, ktorý už bol vyfaktúrovaný.