Vytlačiť
Termálny kontajner bez použitia prostriedkov na ochladzovanie a/alebo zohrievanie.
Kontajnery tohoto typu majú kódové čísla 20 a 21.