Dohodnutá suma peňazí vyplatená naraz. Tento termín sa často používa v spojení so zmluvnými stranami.