Vytlačiť
Proces, ktorý zahŕňa výrobu malého množstva produktov, ktoré slúžia na uspokojenie požiadaviek individuálneho zákazníka a ktoré sú v princípe objednané iba raz. Produkcia tohoto typu podľa potreby sa všeobecne uskutočňuje v oddelení s funkčným usporiadaním.