1. Výrobná jednotka, ktorá je, ako pravidlo, prispôsobená na výrobu malého množstva produktov podľa objednávok zákazníka.
2. Výrobný proces, pri ktorom :
- stanovený výrobný postup rôznych produktov je vždy odlišný;
- produkt sa podrobuje následnej spracovateľskej fáze, len čo je príslušný zdroj k dispozícii.
Všeobecne povedané, produkty sú vyrábané iba raz v menších alebo väčších množstvách.