Vytlačiť
Jednotka merania na vyjadrenie merateľných množstiev (ako napríklad dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický prúd, kusy). Tieto jednotky môžu byť základné (ako napríklad meter, kilogram, sekunda, ampér), alebo odvodené (ako napríklad hertz, newton, pascal, watt, volt, farad, ohm). Taktiež môžu byť kombinované s prefixami na vyjadrenie desiatkových násobkov (ako napríklad giga, mega, kilo, hekto), alebo desatín (ako napríklad centi, mili, nano, piko).