Množstvo práce vyjadrené v kvantitatívnych ukazovateľoch, ktoré priemerný zamestnanec môže vykonať za jednu minútu pri normálnych podmienkach, normálnou rýchlosťou so zreteľom na skutočnosti s prácou súvisiace ako napríklad nevyhnutné pracovné prestávky, alebo pracovné meškania.