Prostriedky na identifikáciu istého druhu tovaru pomocou prístroja a automatické vkladanie údajov do počítača. V súčasnosti je najviac rozšírená technológia čiarového kódu; k ostatným patrí optické rozlišovanie znakov (optical character recognition – OCR), magnetické atramentové rozlišovanie znakov (magnetic ink character recognition – MICR) a ďalej: rádiofrekvenčné (RF), prístrojové videnie, magnetické pruhy a hlasové systémy.