Severoamerický štandard alebo systém pre aplikáciu jedinečných čísiel a čiarových kódov na výrobky.
UPC čiarový kód je jediný numerický kód, so zakódovanými 12 číslicami (UPC-A), v špecifických situáciách sa používajú kratšie symboly (UPC-E), dodatkové kódy, dlhšie symboly (UPC-D). Medzinárodný ekvivalent (ktorého je UPC technická verzia) je Systém kódovania európskych výrobkov (EAN).