Extrapolačný postup, pri ktorom sa časovému radu postupne stanovuje priemerná hodnota takým spôsobom, že číselné údaje z časového radu sú zosilňované menej intenzívne, čím ďalej dozadu sú v minulej dobe.