Kalkulácia požiadaviek na konkrétny časový úsek, napríklad na základe:
- obdržanej a / alebo očakávanej objednávky,
- zásobovacej pozície.