Vytlačiť
Cesta, po ktorej sa v rámci logistického reťazca (systému) pohybujú suroviny, materiály, výrobky, informácie a ďalšie pasívne prvky hmotnej i nehmotnej povahy.