Bezzásobová technológia na báze samoriadiacich regulačných okruhoch tvorených dodávajúcim a odoberajúcim článkom, ktoré sú spojené jednosmerným reťazcom a ich vzťahy sa riadia pull-princípom. Objednávané a dodávané je množstvo striktne odpovedajúce kapacite prepravného prostriedku (alebo jeho násobku). Kvalita dodávaného materiálu je zaručená dodávajúcim článkom. Technológia vhodná v podmienkach rovnomernej spotreby, bez väčších výkyvov a sortimentných zmien. Vedie k plynulosti procesov, vysokej produktivity a efektívnosti.