1. (Všeobecne) Združený rozsah pracovnej náplne. Pozri si aj heslo: celkové množstvo kapacity, zaťaženie.
2. Schopnosť (klasifikovaná časovou jednotkou) zdroja, organizačnej jednotky, produkcie, dopravy a ostatných prostriedkov alebo zamestnanca plniť úlohy v normálnych podmienkach po určitú dobu.
3. Množstvo tovaru, ktoré môže byť uskladnené alebo uložené v sklade, uskladnené alebo naložené dopravným prostriedkom za určitý čas.