Dopravník z vodorovných plných hladkých kotúč otáčajúcich sa okolo zvislej osi, používa ako spájací dopravný prostriedok medzi dvoma pásovými dopravníkmi na kusový materiál.