Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka dopravujúca svojim pohybom materiál; vibračné dopravníky sa rozdeľujú podľa unášacieho prostriedku na: žľabové (dvojžľabové), rúrkové (dvojrúrkové) a závitovkové; podľa spôsobu budenia kmitov na: elektromagnetické, elektromechanické a mechanické.