Mechanické zariadenie na prepravu kusového tovaru pomocou závesov vystrojených kolieskami pohybujúcimi sa po visutých koľajniciach; vozíky dopravníka sú alebo priamo spojené s nekonečným ťažným orgánom (visutý dopravník s ťažnými vozíkmi), alebo je ťažný orgán vystrojený unášačmi, ktorými pri pohybe zachytáva jednotlivé vozíky (visutý dopravník stlačenými vozíkmi).