Ukladacia debna, umožňujúca svojím zhotovením vzájomné vkladanie prázdnych debien.