Vytlačiť

Dĺžka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi čelných stien alebo iných prvkov, s výnimkou rohových alebo čapových prvkov.