Vytlačiť

Šírka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi bočných stien alebo iných konštrukčných prvkov s výnimkou rohových alebo čapových prvkov.