Výška uzavretého kontajnera meraná medzi povrchom podlahy a spodným povrchom strechy, príp. spodnou hranou strešnej výstuže s výnimkou rohových alebo čapových prvkov.