Objem určený súčinom vnútorných rozmerov kontajnera.