Vytlačiť

1. Malé, ľahko riaditeľné bezkoľajové alebo koľajové vozidlo spravidla určené na prepravu nákladov na malé vzdialenosti (v závodoch, v skladoch, v staniciach, na pozemných stavbách, v baniach atď.)

2. Časť zariadenia umožňujúca pohyb (napr. vozík dopravníka, lanovky, žeriava).