Mechanické zariadenie na dopravu sypkého i kusového materiálu pomocou spojených vozíkov jazdiacich po koľajniciach; vozíkové dopravníky sa rozdeľujú podľa pojazdovej roviny (podlahové, stolové), podľa úrovne ťažného prostriedku (nadúrovňové, podúrovňové, podvesné, rovinné) a podľa pripojenia vozíka na ťažný prostriedok (neodpojiteľné, odpojiteľné, vozíkové dopravníky s výhybkami).