Vytlačiť

Zásielka, ktorej preprava sa vykonáva osobitnou jazdou motorového vozidla, napr. preto, že je ňou úplne využitý užitočný náklad alebo ložný priestor vozidla, alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky či naliehavosť prepravy.