Vytlačiť

Dopravník, ktorého zariadenie umožňuje meniť smer dopravy.