Vytlačiť

Druh pásového dopravníka na prepravu materiálu energiou získanou pohybom pása; materiál je na konci pása vrhaný na požadovanú vzdialenosť v závislosti od rýchlosti pása.