Vytlačiť

Súbor konštrukčných prvkov v hornej časti kontajnera (napr. horné pozdĺžniky a priečky, rohové prvky, kryty).