Termický kontajner s vlastným vyhrievacím zdrojom.