Skladanie kontajnera z dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia.