Vytlačiť

Množstvo materiálu, ktoré naloží nakladač za časovú jednotku.