Vytlačiť

Vzdialenosť ťažiska bremena od čelnej plochy zvislej časti nosnej vidlice motorového vozíka.