Vodorovná vzdialenosť od osi otáčania otočnej časti do zvislej osi uchopovacieho prostriedku pri postavení žeriava na vodorovnej ploche.