Vytlačiť

Vyberanie tovaru (materiálu) z kontajnera.