Časť palety, ktorá spája jej nosnú časti a nesie jej ložnú podlahu.