Smerovo závislá doprava pomocou pohyblivých alebo pevných žľabov.