Dopravník, ktorého vodiacim prostriedkom je žľab, v ktorom sa materiál dopravuje unášacím prostriedkom; podľa konštrukcie unášacieho prostriedku rozoznávame žľabové dopravníky hrablicové, lopatkové, kotúčové, vidlicové, s unášačmi, nárazové a redlery.